Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Gia Phát Triển Chương Trình Đào Tạo

HR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Securities, Education /Training, Human Resources, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tham mưu cùng GĐ định hướng phát triển đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo hiệu quả.
- Xác định yêu cầu năng lực, thiết kế khung và công cụ đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình đào tạo tương ứng theo vị trí, đáp ứng chiến lược và ưu tiên của công ty
- Xây dựng, quản lý và điều phối các dự án chương trình đào tạo phục vụ chiến lược kinh doanh và nhu cầu của các đơn vị
- Xây dựng nội dung, thiết kế tài liệu đào tạo dựa theo kế hoạch đào tạo
- Tư vấn triển khai kế hoạch đào tạo dựa trên chiến lược kinh doanh của công ty
- Rà soát, cải tiến và phát triển chương trình đào tạo đảm bảo tính cập nhật và hiệu quả cho CBNV
- Tư vấn xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn đào tạo.
- Tiếp cận và ứng dụng các xu hướng mới về đào tạo (bao gồm mô hình, công cụ/kỹ thuật/công nghệ, phương thức, hình thức) để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo tại VPS
- Thiết kế công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo
- Xây dựng quan hệ với các đối tác đào tạo bên ngoài nhằm phát triển các chương trình đào tạo outsource.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Giám đốc đào tạo và phát triển và quản lý trực tiếp

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành Chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự...
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán/ngân hàng/tài chính/bảo hiểm/các trung tâm cung ứng dịch vụ đào tạo.
- Am hiểu các phương pháp đào tạo truyền thống và hiện đại.
- Có kinh nghiệm trong xây dựng chương trình, thiết kế bài giảng, triển khai đào tạo
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án/quản lý dự án tốt
- Tư duy Logic, tư duy hệ thống, phản biện tốt
- Chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công việc
- Khả năng thiết kế tài liệu theo hướng hiện đại: E-Learning/ Microlearning/ Infographic/ Ebook… là lợi thế
- Tiếng Anh tương đương TOIEC 700 trở lên

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.