Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Chính Sách Và Hiệu Suất Nhân Sự

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 01/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tham gia các dự án, sáng kiến nhân sự:

 • Phân tích hiện trạng vận hành, đề xuất giải pháp cải tiến, khắc phục, ngân sách, nguồn lực thực hiện, lộ trình triển khai.
 • Trực tiếp vận hành thí điểm các dự án, sáng kiến nhân sự bao gồm: phát triển mô hình tổ chức, hệ thống phân cấp, phân quyền, phân cấp chức danh, chính sách đãi ngộ & phúc lợi, phát triển năng lực, đo lường hiệu suất, phần mềm nhân sự, hệ thống quy trình, quy định về nhân sự.

2. Bàn giao cho bộ phận vận hành, hướng dẫn thực hiện, giám sát chặt chẽ trong giai đoạn đầu vận hành, phát hiện các vấn đề bất cập, tìm giải pháp khắc phục.

3. Định kỳ báo cáo đánh giá hiệu quả vận hành.

Job Requirement

 1. Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, làm việc bám mục tiêu.
 2. Kỹ năng: Tư duy logic, khả năng trình bày, truyền đạt tốt, làm việc nhóm tốt
 3. Kinh nghiệm:
 • Có kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, chứng khoán, ngân hàng.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm triển khai, cải tiến phần mềm nhân sự.
 • Hiểu biết các nghiệp vụ nhân sự, đặc biệt mảng phát triển tổ chức, chính sách và hiệu suất, phát triển năng lực đội ngũ.

      4. Trình độ: Đại học

     

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.