Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Dịch Vụ Đào Tạo

HR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Education /Training, Human Resources
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp triển khai hoạt động phân tích, xác định nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong công ty định kỳ năm/quý/tháng/theo nhu cầu phát sinh
 • Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm/quý/tháng
 • Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt và các chương trình đào tạo Adhoc
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến đào tạo (Hợp đồng, thanh toán, mua sắm, chi phí bồi dưỡng GVNB...)
 • Quản trị dữ liệu đào tạo và thưc hiện các báo cáo đào tạo (báo cáo sau khoá học/báo cáo định kỳ tháng/quý/năm)
 • Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo trên hệ thống học tập trực tuyến E-Learning
 • Theo dõi, tổ chức, quản lý và hỗ trợ học viên tham dự các khoá học Chuyên môn trong Chương trình học và thi Chứng chỉ hành nghề về Chứng khoán
 • Thực hiện các công tác hỗ trợ học viên theo nhu cầu bao gồm các CTĐT nội bộ/thuê ngoài/Thi chứng chỉ hành nghề (thông báo các lịch học và thi, hỗ trợ thủ tục...)
 • Phối hợp với các đơn vị trong công ty, với các đơn vị đào tạo ngoài để tổ chức các khoá đào tạo theo kế hoạch và theo nhu cầu phát sinh được phê duyệt
 • Ghi nhận, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu/thông tin/tài liệu đào tạo; Phản hồi, đánh giá các vấn đề cần xây dựng/hoàn thiện/điều chỉnh liên quan đến nội dung/chính sách liên quan đến việc triển khai đào tạo
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo dự án và theo phân công của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự.
 • Có khả năng lập mục tiêu, kế hoạch, triển khai các chương trình đào tạo
 • Có khả năng điều phối, tổ chức các chương trình và hoạt động đào tạo
 • Có kỹ năng giao tiếp và khả năng lắng nghe, tổng hợp, phân tích, phản hồi
 • Có kỹ năng excel, tổng hợp và xử lý dữ liệu và lập báo cáo
 • Năng động, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận tỷ mỉ.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức và triển khai nhiều loại hình đào tạo và các chương trình đào tạo đa dạng

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.