Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kiểm thử (Automation Tester)

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Securities, IT - Hardware / Network, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 28/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phân tích hệ thống, thiết kế testcase, test scenarios và test script để thực hiện kiểm thử tự động cho ứng dụng web, mobile, API…
 2. Thực hiện maintain automation script/framework
 3. Thực hiện Regression Test/Load Test/ Performance Test
 4. Nghiên cứu và đề xuất các cải tiến đối với quy trình, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm thử
 5. Tham gia các công việc khác trong phạm vi yêu cầu công việc được giao

Job Requirement

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực automation test
 • Có kinh nghiệm sử dụng các tool/framework: Selenium, JUnit, SoapUI, TestNG…
 • Có kinh nghiệm lập trình Java hoặc các ngôn ngữ khác như Python, C#,
 • Có kinh nghiệm với SQL (MySQL, SQL Server,..)
 • Có kinh nghiệm Performance Test, Load Test, Stress Test, Security test
 • Có kinh nghiệm quản lý mã nguồn với GIT hoặc tương tự
 • Có kinh nghiệm CI/CD với Jenkins hoặc tương tự
 • Hiểu biết về quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm…
 • Đọc hiểu các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, đặc tả hệ thống, các tài liệu dự án liên quan
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù, nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm với cường độ cao

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.