Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kiểm thử (Manual Tester)

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Securities, IT - Hardware / Network, Banking
Deadline to Apply 28/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Viết testcase, tạo test data chi tiết cho các dự án nhằm kiểm soát chất lượng của tất cả các ứng dụng sản phẩm trước khi chuyển giao cho khách hàng
 2. Thực hiện test chức năng, hoạt động, tính ứng dụng của các sản phẩm
 3. Report và xác nhận bug phát sinh
 4. Report kết quả test cho Test leader
   

Job Requirement

 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Tester/QA
 • Có kinh nghiệm Test Web, App và Test API
 • Có hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử (Unit test, Integration test, Functional test, System test, Acceptance test,…) và các kỹ thuật kiểm thử
 • Có khả năng tạo các tài liệu liên quan như (test plan, test cases, test scripts, test reports)
 • Có khả năng sử dụng câu lệnh truy vấn SQL, có kinh nghiệm thao tác với các CSDL
 • Khả năng đọc hiểu và xác nhận yêu cầu của dự án tốt
 • Có kinh nghiệm sử dụng các test tools phụ vụ cho hoạt động test
 • Có khả năng review test case, test result cho junior tester
 • Có kinh nghiệm làm việc với Agile là 1 lợi thế
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực và keep dealine
 • Có khả năng mở rộng công việc khác khi test leader yêu cầu
 • Có khả năng estimate công việc, tự quản lý công việc của bản thân
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm test Sercurity, Load Test và Performance Test
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Tài chính chứng khoán
   

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.