Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kiểm toán CNTT

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 23/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nhận diện các vùng rủi ro về CNTT trong hoạt động quản lý, vận hành của công ty.
 • Thực hiện các chuyên đề rà soát, đánh giá tính hiệu quả các chốt kiểm soát chung và các kiểm soát trên ứng dụng liên quan đến hệ thống công nghệ.
 • Rà soát, đánh giá tuân thủ hoạt động vận hành liên quan đến hệ thống công nghệ.
 • Đưa ra khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro và thực hiện theo dõi trạng thái khắc phục khuyến nghị.
 • Đưa ra các phân tích chuyên sâu để nâng cao bảo mật và hiệu quả hoạt động tại các chốt kiểm soát CNTT

Job Requirement

 • Bằng cấp được công nhận về Công nghệ Thông tin (CNTT), An toàn Thông tin (IS) hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Tối thiểu 2 đến 4 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực CNTT / IS, Quản lý rủi ro công nghệ và / hoặc Kiểm toán CNTT / IS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống mạng và máy chủ.
 • Có kinh nghiệm làm việc theo các chuẩn mực kiểm toán như SOX, COSO, COBIT
 • Chứng nhận CISA, CRISC, ITIL, v.v. sẽ là một lợi thế bổ sung.
 • Có khả năng thích ứng cao với các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng chủ động khi làm việc nhóm, cẩn thận trong công việc.

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.