Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - Dịch vụ tài chính chứng khoán (Team Margin)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Finance / Investment, Securities
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham gia xây dựng hệ thống, tự động hóa, các nghiệp vụ của Phòng Dịch vụ tài chính Chứng khoán
 • Xây dựng kịch bản test, test kiểm thử, nghiệm thu và bàn giao tính năng hệ thống
 • Đào tạo người dùng trước vận hành
 • Tham gia xây dựng các Quy trình nghiệp vụ Phòng Dịch vụ tài chính Chứng khoán
 • Nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống theo nhu cầu thực tế
 • Tham gia các dự án của Công ty/Phòng ban liên quan
 • Thực hiện các yêu cầu khác của Lãnh đạo Phòng

Job Requirement

 • Có kiến thức về ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
 • Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, …
 • Có kinh nghiệm làm tại các CTCK và về hệ thống giao dịch tại các Công ty chứng khoán là lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý công việc
 • Nhanh nhẹn, tư duy tốt, nhiệt tình trong công việc

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.