Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị hệ thống (System Admin)

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Securities, IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 22/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Vận hành, quản trị các hệ thống dịch vụ như: Active Directory, SMTP/POP3, Exchange, DNS, DHCP….
 • Cài đặt, vận hành, quản trị các hệ thống ảo hóa Server, ảo hóa ứng dụng
 • Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Zabbix, Cacti, APM, Opmager….
 • Xác định phương pháp bảo vệ thiết bị hệ thống, thực hiện bảo vệ, thực hiện chuẩn đoán thường xuyên phòng bị tấn công virus, xâm nhập và spam;
 • Quản lý tài liệu cấu hình thiết bị
 • Đảm bảo hoạt động và phục hồi hệ thống theo SLA

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Thành thạo trong việc cấu hình các hệ thống dịch vụ cơ bản trên Linux hoặc Windows
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản trị như MSCA, MCSE, LPI
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.