Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị rủi ro CNTT

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 23/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ phát triển, đóng góp hoàn thiện và thực hiện các chính sách / hướng dẫn quản lý rủi ro và các công cụ / kỹ thuật để quản lý rủi ro công nghệ trong công ty
 • Xem xét các đề xuất sản phẩm / đánh giá rủi ro / yêu cầu sửa đổi hệ thống liên quan đến công nghệ do các đơn vị nghiệp vụ đệ trình để đảm bảo rằng các rủi ro công nghệ tiềm ẩn.
 • Xem xét và đánh giá rủi ro CNTT trong các phòng ban nghiệp vụ, hệ thống chi nhánh, bao gồm xác định và đánh giá rủi ro, xác định các biện pháp kiểm soát và đánh giá mức độ đầy đủ và hiệu quả của kiểm soát.
 • Rà soát, đánh giá độc lập về rủi ro CNTT do các bên / nhà tư vấn / nhà cung cấp độc lập bên ngoài thực hiện.
 • Đóng vai trò cố vấn về các dự án công nghệ của Công ty để đảm bảo rằng các rủi ro công nghệ tiềm ẩn và các mối đe dọa bảo mật được xác định và giảm thiểu đúng cách.
 • Cung cấp hỗ trợ các đơn vị sử dụng các công cụ / kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp để tăng cường hiệu quả kiểm soát và giám sát rủi ro công nghệ.

Job Requirement

 • Bằng cấp được công nhận về Công nghệ Thông tin (CNTT), An toàn Thông tin (IS) hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Tối thiểu 2 đến 4 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực CNTT/ IS, Quản lý rủi ro công nghệ và / hoặc Kiểm toán CNTT / IS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống mạng và máy chủ.
 • Có kinh nghiệm làm việc theo các chuẩn mực kiểm toán như SOX, COSO, COBIT
 • Chứng nhận CISA, CRISC, ITIL, v.v. sẽ là một lợi thế bổ sung.
 • Có khả năng thích ứng cao với các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng chủ động khi làm việc nhóm, cẩn thận trong công việc.

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.