Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Sáng Kiến Đổi Mới

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications, Event, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và thực thi các sáng kiến chiến lược trong phạm vi chuyển đổi cách thức tiếp cận về trải nghiệm khách hàng, nhằm mục tiêu tăng trưởng và gắn kết khách hàng đối với VPS;
 • Đầu mối đề xuất, thúc đẩy hoặc tham gia, phối hợp với các Đơn vị liên quan trong các dự án đặc thù nhằm nâng cao năng lực nội bộ Công ty, phát triển các giải pháp tiên tiến, đáp ứng mục tiêu chiến lược về trải nghiệm khách hàng từng thời kỳ;
 • Triển khai các chương trình truyền thông, đào tạo về văn hóa khách hàng là trung tâm phục vụ cho hoạt động nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng tại VPS; đồng thời, thực thi và phối hợp thực thi các nội dung đào tạo chuyên sâu về tư duy/ kiến thức/ kỹ năng liên quan tới CBQL/ CBNV, hướng tới năng lực phục vụ khách hàng vượt trội;
 • Thực hiện các chương trình và chiến dịch tạo động lực cho sự đổi mới và lan toả văn hoá sáng tạo sâu rộng tới mọi thành viên, trong mọi hoạt động của VPS.

Job Requirement

 • Tốt nghiệm Đại học, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Marketing...
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện nội bộ, sáng kiến đổi mới, chuyển đổi... tại các công ty, tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, fintech...
 • Nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp cận với những kiến thức mới
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.