Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên vận hành ứng dụng

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Securities, IT - Hardware / Network, Finance / Investment
Deadline to Apply 18/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

• Giám sát các hệ thống máy chủ ứng dụng và hoạt động của các ứng dụng để phát hiện ra các vấn đề bất thường để từ đó đưa ra các giải pháp và thực hiện nhằm đảm bảo các phần mềm ứng dụng hoạt động liên tục;
• Tiếp nhận thông tin lỗi/vướng mắc của người sử dụng phần mềm, của các bộ phận nghiệp vụ. Hỗ trợ người dùng và bộ phận nghiệp vụ tìm hiểu lý do của các lỗi/vướng mắc, giải thích và khắc phục các lỗi/vướng mắc đó;
• Tiếp nhận việc bàn giao thông tin mới các phần mềm ứng dụng từ các bộ phận phát triển (bộ phận lập trình) để cài đặt, cập nhật;
• Thực hiện các công việc/nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Job Requirement

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin;
• Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của ngân hàng, chứng khoán, tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm làm vận hành ứng dụng. Đặc biệt am hiểu về các hệ thống, công cụ hỗ trợ OpenShift, Zookeeper, Kafka, MySQL, Oracle DB, OpenLDAP, Identity Serv; Elastic Search, Kibana …
• Cẩn thận, tiếp thu nhanh các giải pháp công nghệ mới và vận dụng vào trong công việc

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.