Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiểm soát Dịch vụ khách hàng

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Customer Service, Finance / Investment, Securities
Deadline to Apply 21/08/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiếm soát tuân thủ các Quy trình nghiệp vụ thuộc Phòng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Mảng nghiệp vụ:
  • Đóng/Mở, quản lý cập nhật thông tin của Tổ chức/Cá nhân trong nước, nước ngoài…Tiếp nhận lệnh, Xác nhận lệnh, Thanh toán bù trừ…
  • Lưu ký, Đăng ký, Thực hiện quyền chứng khoán….
  • Trái phiếu Doanh nghiệp và các sản phẩm khác liên quan
 • Hỗ trợ Trưởng Bộ phận/Trưởng Phòng trong việc đào tạo nghiệp vụ và phát triển nhân sự.
 • Rà soát quy trình, góp ý đề xuất để cải thiện hoạt động nghiệp vụ, tuân thủ quy trình, quy định…
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận/Trưởng Phòng DVKH

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Ngoại thương....
 • Kinh nghiệm: ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm dịch vụ khách hàng hoặc 02 năm làm vị trí tương đương tại các Công ty chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
 • Kỹ năng quản lý và phân bổ công việc hợp lý.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.