Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Network Administrator

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 29/11/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vận hành hệ thống Mạng:
• Thực hiện quản lý, vận hành và giám sát các hệ thống thông suốt, như: 
- Hệ thống mạng Core VPS.
- Hệ thống mạng kết nối với các sở, ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
- Hệ thống mạng LAN, WAN, WIFI các kênh truyền internet.
- Kiểm tra trạng thái các thiết bị mạng, UPS, Điều hòa cho Trung tâm dữ liệu.
- Hệ thống bảo mật mạng.
- Hệ thống họp trực tuyến webex.
- Hệ thống giám sát an ninh camera và các công việc khác theo chỉ đạo từ trưởng phòng…
• Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu, các kết nối đi đối tác và chi nhánh.
• Quản lý việc thay đổi trong hệ thống mạng: lập kế hoạch, tài liệu, thực hiện thay đổi, kiểm tra và giám sát sau thay đổi. 
• Tham gia thiết lâp mạng lưới tại Chi nhánh và Phòng giao dịch.
• Thực hiện hardening cho các thiết bị mạng.
• Quản lý hệ thống monitor, thực hiện giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị, kênh truyền. 
•  Đưa ra các đề xuất để cải tiến hệ thống mạng lưới. 
• Thực hiện báo cáo đinh kỳ/đột xuất về sự hoạt động của hệ thống mạng cho Trưởng phòng hệ thống mạng 
• Thực hiện backup hệ thống.

2. Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình:
- Xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về hệ thống mạng, hạ tầng công nghệ có liên quan.
- Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác xác lập các tiêu chuẩn CN áp dụng cho Trung tâm dữ liệu, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin.
- Hỗ trợ xây dựng các quy trình, quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng cho công tác vận hành Trung tâm dữ liệu.

3. Triển khai và thực hiện
- Hỗ trợ tư vấn, đề xuất, thiết kế tổng thể giải pháp CNTT đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
- Thiết kế chi tiết hạ tầng mạng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
- Triển khai các hệ thống mạng. Kiểm thử hệ thống mạng trước khi đưa vào vận hành. Bàn giao cho đơn vị vận hành.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT-Điện tử VT trở lên và đạt được các chứng chỉ chuyên ngành về mạng như CCNA/CCNP.
- Hiểu biết sâu về kiến trúc các hệ thống mạng của các tổ chức tài chính, ngân hàng.
- Hiểu biết sâu các giao thức mạng nền tảng (TCP/IP, ARP, DNS, DHCP, HTTP, POP3, IMAP, SMTP…), các kỹ thuật Switching, Routing, VPN, Video Conference, Wireless…
- Hiểu biết và có khả năng triển khai thực tế các kỹ thuật dự phòng mạng ở L2, L3, các kỹ thuật Routing, Switching nâng cao.
- Hiểu biết cơ bản về bảo mật mạng, khả năng triển khai thuần thục các công cụ bảo mật mạng cơ bản như ACL, Port-security, các giao thức bảo mật Wifi…
- Kinh nghiệm thực tế triển khai, vận hành, khả năng làm chủ các thiết bị mạng hoạt động từ Layer 2 đến Layer 7 như Switch L3, Router, Firewall, IDS, IPS.. của các hãng như Cisco, Checkpoint, Palo Alto …
- Sử dụng thành thạo phần mềm wireshark, kỹ năng phân tích gói dữ liệu, xử lý sự cố về mạng tốt.
- Có kinh nghiệm, kiến thức vận hành các phần mềm giám sát như PRTG, Solarwinds, OpManager…

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.