Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Network Security

IT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Description

 1. Chịu trách nhiệm đảm bảo ATTT mức network trên toàn Công ty, bao gồm hệ thống tại Data Center (DC) và Disaster Recovery (DR).
 2. Đảm bảo ATTT hệ thống mạng người dùng văn phòng, các hệ thống Wifi nội bộ, Wifi trải nghiệm, Wifi khách hàng
 3. Triển khai các giải pháp ATTT
  • Network security (Arbor, WAF, Firewall, IDS/IPS/ NAC, K8s, Prisma cloud…)
  • VPN
  • Các giải pháp Access Control
  • Các giải pháp xác thực
 4. Quản trị vận hành các hệ thống ATTT bao gồm các công việc vận hành, nâng cấp, sao lưu cấu hình, phục hồi, vá các lỗ hổng bảo mật, tối ưu hoạt động, xây dựng các quy trình vận hành hệ thống và hướng dẫn thực thi trên các hệ thống:
  • Network security (Arbor, WAF, Firewall, IDS/IPS/ NAC, K8s, Prisma cloud…)
  • VPN
  • Các giải pháp về Firewall trên cloud như AWS, Azure..
  • Các giải pháp ATTT khác
 5. Quản lý kết nối và truy cập mức hệ thống/ứng dụng và người dùng (chính sách kết nối, truy cập hệ thống, Internet, …) trên các hệ thống Network security.
 6. Quản lý cấp phát phân quyền truy cập từ xa VPN (remote access)
 7. Cập nhật, khai báo các chính sách theo Quy chế BMTT và các chính sách, quy định quản lý truy cập khác
 8. Thu thập và báo cáo số liệu bảo mật
 9. Triển khai các hệ thống phục vụ quản lý ATTT nhóm Application security
  • Waf - tường lửa ứng dụng
  • Phòng chống DdoS
  • Giải pháp thu thập log tập trung, SIEM
  • Giải pháp phòng chống gian lận
  • Các giải pháp phục vụ DevSecOps
  • Các giải pháp Cloud computing secuirty
 10. Xây dựng phương án thu thập dữ liệu, tổng hợp và hiển thị các dashboard giám sát theo yêu cầu từ nhóm SOC và các nhóm IT vận hành, IT system, DEV cũng như các yêu cầu khác trên công nghệ thu thập log tập trung và SIEM
 11. Xây dựng profile các loại tấn công mạng và tối ưu các giải pháp WAF, phòng chống DdoS dựa trên traffic thực tế của từng nhóm ứng dụng và từng loại tấn công mạng đảm bảo khai thác tối đa chức năng phòng chống tấn công của giải pháp

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, ATTT, Toán máy tính hoặc các chuyên ngành kỹ thuật phù hợp.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CEH, Security +, PCNSE/CCSP/CCSE, CCNP-Security, JNCIS, ISO27000, v.v.)

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc CNTT, ít nhất 2 năm trong vai trò Quản trị viên bảo mật.

- Có kinh nghiệm làm việc trên các nền tàng cloud như AWS, Azure là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm thực tế đối với các mục mô tả trong nhiệm vụ và trách nhiệm.

- Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch, kỹ năng quản trị dự án, kỹ năng giải quyết vấn đề.

People also viewed

Current Job

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.