Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Duy trì lịch làm việc và lịch cá nhân của Giám đốc, lên lịch và xác nhận các cuộc hẹn và cuộc họp của Giám đốc.
- Theo dõi và nhắc nhở tất cả các công việc liên quan được phân phối cho tất cả các phòng ban.
- Tổ chức và chuẩn bị tài liệu trình bày cho các hội nghị, cuộc họp và các sự kiện của công ty, hoạt động như ban thư ký và liên lạc phụ trách.
- Hỗ trợ cho Giám đốc trong việc xử lý văn bản báo cáo, tài liệu dịch thuật, thông tin nghiên cứu theo yêu cầu của Giám đốc.
- Quản lý các hoạt động quản trị hàng ngày của Giám đốc, bao gồm thư từ, hồ sơ tài liệu, sắp xếp đi lại và các nhiệm vụ hành chính chung khác.
- Hợp tác, phối hợp và giao tiếp với các phòng ban khác nhau khi có yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Job Requirement

- Nữ, ngoại hình ưa nhìn
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí trợ lý điều hành cấp cao
- Kinh nghiệm trong nhiệm vụ quản lý văn phòng
- Thông thạo tiếng Anh
- Khéo léo trong giao tiếp, cẩn thận, chu đáo trong công việc
- Thành thạo Microsoft Office

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.