Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng nhóm kinh doanh

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development
Deadline to Apply 10/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đảm bảo thực hiện và tuân thủ chính sách bán hàng, quy tắc và nguyên tắc bán hàng cho lực lượng bán.
 • Xây dựng bộ công cụ bán hàng / hệ thống bán hàng cho đội bán hàng và đảm bảo việc triển khai hiệu quả.
 • Thực hiện chỉ tiêu doanh số và KPI được giao bởi quản lý cấp trên/ban điều hành công ty.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các quản lý bán hàng khu vực và có kế hoạch hành động phù hợp.
 • Cung cấp các ý kiến phản hồi của các đơn vị về cơ chế, chính sách kinh doanh tới các bộ phận chức năng trong nội bộ Khối làm cơ sở cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng để phù hợp với vận hành từng thời kỳ.
 • Phối hợp với Phòng đào tạo lên kế hoạch Đào tạo về kiến thức & kỹ năng cho lực lượng bán.
 • Xây dựng công cụ & triển khai quy trình & cách thức đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
 • Tư vấn và hỗ trợ công ty thực hiện các biện pháp nhằm nhận diện, đánh giá và nuôi dưỡng tài năng và nâng cao mức độ cam kết gắn bó và hiệu quả của CBNV, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hướng tới khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Khối Kinh doanh.

Job Requirement

 • Nam, nữ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS.
 • Khả năng giao tiếp, xử lí tình huống tốt.
 • Có khả năng lãnh đạo nhóm và chịu được áp lực công việc

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.