Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng nhóm/Trưởng Phòng Nghiên cứu và Định vị khách hàng - Market Research Manager

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Advertising / PR / Communications, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

VAI TRÒ & MỤC TIÊU

Nghiên cứu và định vị khách hàng, đồng thời tham gia vào hoạt động quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả tại VPS, tạo cơ sở cho việc thiết kế, triển khai các chiến lược/ hành động nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội và khác biệt.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 • Triển khai/ đầu mối triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu khách hàng định tính và định lượng phục vụ cho sự hiểu biết về chân dung, hành vi, xu hướng trải nghiệm… của khách hàng một cách thường xuyên, liên tục.
 • Phân tích và thiết lập các chính sách liên quan tới định vị và quản trị dữ liệu khách hàng tại VPS; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xây dựng và áp dụng các quy định/ quy trình phục vụ cho hoạt động quản trị dữ liệu khách hàng khoa học và hiệu quả.
 • Thực hiện các báo cáo về hiệu quả của các danh mục khách hàng, đồng thời đưa ra những đề xuất/ khuyến cáo tới các bộ phận liên quan nhằm cải thiện hiệu quả kịp thời/ nhanh chóng.
 • Tiến hành đo lường, đánh giá, theo dõi và báo cáo các chỉ số về trải nghiệm khách hàng một cách định kỳ tới cấp quản lý và các đơn vị liên quan.
 • Quản lý, điều phối và chịu trách nhiệm về việc hoàn thành các mục tiêu hoạt động của nhóm; đồng thời triển khai đào tạo, phát triển nhân sự trong Nhóm, đề xuất với Trưởng Bộ phận về chế độ đãi ngộ và khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trực thuộc Nhóm theo quy định của VPS.
 • Phối hợp với các Trưởng nhóm khác trong Khối và các cấp quản lý của Khối/ Phòng/ Ban khác tại VPS nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhóm/ Bộ phận.

Job Requirement

Trình độ

 • Học vấn: Cử nhân, ưu tiên các ngành đào tạo: Khoa học dữ liệu/ Quản trị, phân tích dữ liệu/ Big data/ Toán phân tích/ Xác suất thống kê/ Marketing (Nghiên cứu thị trường) và tương đương
 • Ngoại ngữ: Thành thạo Tiếng Anh (Nghe/ Nói/ Đọc/Viết)
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong hoạt động phân tích/ quản trị dữ liệu khách hàng, hoạt động nghiên cứu khách hàng và nghiên cứu thị trường.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chủ trì các dự án nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng /đối thủ cạnh tranh và hoạt động triển khai chính sách định vị/ quản trị phân khúc khách hàng hiệu quả tại các tổ chức tài chính.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý nhóm với quy mô nhân sự từ 3 - 5 nhân viên.

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.