Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng kinh doanh (mảng BĐS)

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Finance / Investment, Retail / Wholesale
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tham mưu và tham gia trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của Phòng bán hàng trực tiếp.

2. Phân công, đôn đốc Phó Giám đốc, các quản lý vùng thực hiện công việc được giao và trực tiếp tiếp nhận báo cáo và tiến trình, hiệu quả công việc cũng như giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.

3. Thực hiện chỉ tiêu doanh số và KPI được giao bởi quản lý cấp trên/ban điều hành công ty
Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của các quản lý bán hàng khu vực và có kế hoạch hành động phù hợp.

4. Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của nhóm gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của công ty.

5. Đảm bảo các quản lý bán hàng khu vực tuân thủ quy định, quy trình công ty về nội quy làm việc, kiểm soát gian lận.
Làm việc với các phòng ban liên quan để hỗ trợ các vấn đề vận hành hàng ngày của đội ngũ nhân viên bán hàng trong khu vực phụ trách.

6. Nhận và quản lý các tài sản của công ty đã được giao để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý và tham gia công tác đối ngoại với các cơ quan công quyền theo ủy quyền (nếu có).

7. Theo dõi năng suất đội ngũ và có hướng thúc đẩy kịp thời để đội ngũ đạt được chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm.
Lập và theo dõi báo cáo của từng phòng ban bán hàng, kiểm soát chỉ số nợ và thúc đẩy tuyển dụng cũng như đào tạo để xây dựng đội ngũ vững mạnh.

8. Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ thị cấp trên khi có phát sinh.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại Học các ngành kinh tế, tài chính tín dụng, ngoại thương, maketing, các ngành liên quan hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành khác.

2. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh - Ưu tiên kinh nghiệm hoạt động trong ngành Bất động sản

3. Hiểu sâu sắc các sản phẩm, dịch vụ về Bất động sản, Có khả năng sáng tạo, cải tiến và/hoặc đề xuất ý kiến cải tiến sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Góp ý cho các đơn vị khác trong quá trình xây dựng, cải tiến quy định/ quy trình.

4. Có khả năng xây dựng đội nhóm, tạo động lực cho nhân viên, chịu được áp lực cao trong công việc.

5.Có khả năng lập kế hoạch và xây dưng chiến lược bán hàng tốt.

People also viewed

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.