Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

UX Research

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Securities, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của VPS. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của VPS.

Job Description

 • Tham gia các dự án lớn chuyên về công nghệ tài chính đầu tư. Phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư, Mạng xã hội...
 • Nghiên cứu, khám phá chân dung và hành vi người dùng mục tiêu một cách có hệ thống để thu thập và phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế sản phẩm.
 • Hợp tác với các bên liên quan để hiểu nhu cầu nghiên cứu, chuyển hoá từ dữ liệu người dùng thu được thành các yêu cầu cụ thể cho việc phát triển sản phẩm.
 • Xác định câu hỏi nghiên cứu và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu thích hợp 
 • Xây dựng ngân sách và lịch trình cho các dự án nghiên cứu.
 • Thực hiện các nghiên cứu thiết kế và phân tích dữ liệu thu thập được.
 • Chuyển hoá những dữ liệu đã thu thập được thành những thông tin chi tiết dễ hiểu.
 • Viết báo cáo về hành vi người dùng.
 • Nghiên cứu, tổng hợp insight người dùng cho phát triển sản phẩm và ý tưởng mới. 
 • Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của quản lý.

Job Requirement

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm UX, đặc biệt là UX Research.
 • Có nghiên cứu về Interaction Design đối với người dùng, đánh giá hiệu quả thông qua sử dụng các phương pháp: interview, usability tests, A/B testing, survey… dựa trên nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. 
 • Thành thạo trong việc thu thập số liệu, tổng hợp dữ liệu nghiên cứu người dùng.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ trong quan sát hành vi và áp dụng vào thiết kế sản phẩm.
 • Có khả năng nghiên cứu và đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh là một lợi thế 
 • Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

People also viewed

Current Job

VPS Securities Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.